Förslag på ny funktion för integritetsfrågor

Nya funktioner till WordPress testas i så kallade ”feature-tillägg”. Vissa blir inte av alls (men kan leva kvar som tillägg), medan andra tar sig hela vägen till WordPress, som blockredigeraren exempelvis. Ett nytt förslag från Jb Audras, rörande utökad integritetsfunktionalitet, lades nyligen fram.

Bakgrunden är att man, sedan 4.9.6, kan begära ut eller radera personuppgifter från WordPress-installationen. En anledning till att den funktionen kom just i 4.9.6, och inte i en fullstor version som 5.0, var förstås GDPR-lagstiftningen. Men att kunna få ut information är inte detsamma som att faktiskt kunna begära ut den. Den faktiska kommunikationen med en webbplats – användare som säger ”jag vill bli borttagen” – sker inte på något standardiserat vis i dag. Det kan vara ett mejl, ett telefonsamtal, eller något annat.

Feature-tillägget Privacy Data Request Form är tänkt att lösa detta. Det finns faktiskt redan, fast med namnet GDPR Data Request Form. Vissa planerade funktioner är inte på plats ännu, men i grund och botten är det ett tillägg som gör det lättare för användare av webbplatser att begära sin data borttagen eller för nedladdning.

Behövs detta och borde det vara en del av WordPress? Jb Audras tycker det, men det är än så länge en diskussion och du kan tycka till här. Om tillräckligt många anser att funktionen hör hemma i WordPress, och då i alla WordPress-installationer, så kommer arbetet mot att inkludera feature-tilläggets kod att inledas. Annars får vi hoppas att tillägget, som vi ska kika närmre på senare, fortsätter vidareutvecklas framöver.

Created with Sketch. Scrolla för mer läsning