Tillägg: 404page

Tillägget 404page gör en sak, men det gör den väl, nämligen låter dig välja vilken sida som helst som 404-sida. 404 är resultatet som ges om en sida inte finns, vilket vanligtvis hanteras av WordPress med innehåll från ditt tema, men med tilläget 404page alltså ger dig kontroll över detta.

Skapa en sida med det innehåll du vill ska visas om någon försöker besöka en sida som inte finns, och publicera denna. Du hittar inställningssidan för 404page under Utseende > 404 Error Page. Här väljer du bara sidan du vill ska visas, och struntar i regel i resten av inställningarna. Så länge du har fungerande permalänkar, det vill säga snygga länkar, så är det allt du behöver göra. Smidigt om du tycker att ditt nuvarande tema erbjuder en lite för fattig 404-sida.

? 404page

Created with Sketch. Scrolla för mer läsning