Tillägg: Reading Time WP

Du har säkert sett att vissa sajter och tjänster har uppskattad lästid för hur lång tid det tar att ta sig igenom en text. Tillägget Reading Time WP gör detta åt dig. Inställningarna är knapphändiga men kompletta nog. Du kan förstås ändra hur lästiden ska framställas rent textmässigt samt hur många ord per minut du tror dina besökare hinner med. Utifrån detta tas en lästid fram och inkluderas i början av ditt innehåll som standard. Lite CSS gör det hela snyggare men några sådana inställningar finns inte, det får du lösa själv, förslagsvis i Anpassa-läget under Extra CSS.

Du kan också använda shortcodes för att infoga lästid, lämpligt om du inte vill ange lästiden på alla inlägg, eller vill koda in stöd för tillägget direkt i ditt tema. Reading Time WP är värd en titt om du också vill ge en fingervisning om hur lång tid det tar att läsa dina inlägg.

? Reading Time WP

Created with Sketch. Scrolla för mer läsning