Tillägg: Regenerate Thumbnails

Regenerate Thumbnails är en gammal klassiker i tilläggssammanhang. Som många av de bästa tilläggen så gör det en sak, och den gör det bra. De “thumbnails” som åsyftas är skapade bildstorlekar till dina uppladdningar. WordPress skapar bilder i olika storlekar, för användning på olika platser, när du laddar upp en bild. Storlekarna som skapas sköter du under Inställningar > Media i admingränssnittet, men teman och andra tillägg kan också lägga till bildstorlekar. Så långt så gott, problem blir det i regel först när du byter tema och dina gamla poster ser hemska ut för att bilderna är fel. Då har antagligen temat lagt till bildstorlekar och letar efter dessa, men de finns ju inte för WordPress visste inte att du ville ha dem när du laddade upp bilden.

Regenerate Thumbnails löser problemet med bildstorlekarna. Du kan använda det på två sätt: Antingen låter du tillägget gå igenom alla bilder i mediabiblioteket och skapa de storlekar som saknas, eller så gör du det en och en på de bilder där det behövs. Beroende på hur många bilder du har i mediabiblioteket kan det förra ta lång tid, men vanligtvis fungerar det bra. Regenerate Thumbnails är ett självklart tillägg så fort du vill tvinga WordPress att skapa fler storlekar, men kom ihåg att bildstorlekar bara kan skapas nedåt – är originalbilden för liten så kan Regenerate Thumbnails inte skapa en större bild.

? Regenerate Thumbnails