WPSE 230: Typsnittsoroligheter i Tyskland

🫤 Det anses riskabelt att använda Google Fonts via Google egna tjänst efter att en webbplats fick böter i Tyskland. Google Fonts-spårningen bryter mot GDPR, i det enskilda fallet, kom man nämligen fram till. Därför är det rekommenderat att temautvecklare lägger in eventuella typsnitt från Google Fonts lokalt i sina teman, något som förstås även gäller standardteman. Men nu verkar det som att det inte kommer ske förrän i samband med WordPress 6.2, alltså inte i kommande 6.1, vilket gör framför allt användare i Tyskland oroliga. WP Tavern har mer om saken.

🚌 Apropå det så är den andra betan av WordPress 6.2 släppt.

🧟 WordPress i webbläsaren utan PHP-server, vad är det här för svart magi?!

🛒 WooCommerce-nytt: Version 7.1 i en andra beta, och WooCommerce Blocks 8.6.0 lanserar korsförsäljningsblock.

🤔 Meetup-teamet vill veta vad du tycker, oavsett om du varit på ett WordPress-meetup i år eller ej.

Thord D. Hedengren