Författare: Emma Fresk

Nyheterna i WooCommerce 3.8

Den 5 november släpps version 3.8 av WooCommerce, men redan nu kan lanseringskandidaten laddas ner och köras. Idag, den 29 oktober, släpptes dessutom den andra […]

Gatsby <3 WordPress

Tråkigt uttryckt är Gatsby en generator (eller mjukvara) som genererar statiska sidor baserat på React. Men man skulle också kunna beskrivas det som ett snabbt […]

GDPR Data Request Form

General Data Protection Regulation, eller på svenska, Allmänna dataskyddsförordningen, är troligtvis mest känt förkortat till GDPR. Det är en europeisk förordning med syftet att förstärka […]

Auktionera med WooCommerce

Tillägget Ultimate WooCommerce Auction har över 1000 aktiva installationer, är testat upp till WordPress version 5.2.2 och uppdateras regelbundet. På wordpress.org har tillägget fått bra […]